Nederland moet het mes zetten in belastingvoordelen waar de zes zeehavens van profiteren. De havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Den Helder, Groningen en Moerdijk zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dat is volgens de Europese Commissie in strijd met de regels.
Om oneerlijke concurrentie te voorkomen moet de winst die havenbedrijven maken uit commerciële activiteiten volgens de normale wetgeving worden belast, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) donderdag. ,,Grensoverschrijdende concurrentie speelt een belangrijke rol in de havensector en het is het vaste voornemen van de commissie om een gelijk speelveld te verzekeren in deze belangrijke economische sector'', zegt Vestager.
 
Zij komt binnenkort met een voorstel dat het makkelijker moet maken te investeren in werkgelegenheid en infrastructuur in havens zonder dat dat als staatssteun wordt aangemerkt. Havenactiviteiten die betrekking hebben op veiligheid, toezicht en controle vallen buiten de Europese staatssteunregels.
 
Brussel vroeg Nederland in mei 2013 de ,,concurrentieverstorende'' belastingvrijstelling te schrappen. Op 1 januari werd in Nederland een wet van kracht die overheidsbedrijven verplicht vennootschapsbelasting te betalen, maar de zeehavens zijn daarvan uitgezonderd. Nederland heeft nu twee maanden om de vrijstelling in te trekken, zodat de zes havens vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten betalen.
 
Het kabinet is teleurgesteld dat de Nederlandse zeehavens vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Zij worden hierdoor benadeeld, stelt het kabinet in een reactie. Want er is nog onvoldoende sprake van een ,,vlak speelveld'' binnen de Europese Unie, met eerlijke kansen voor alle spelers.

Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam overweegt in beroep te gaan tegen het besluit van de Europese Commissie dat Nederland een belastingvrijstelling voor zeehavens moet schrappen. De haven zegt niet zozeer tegen het betalen van vennootschapsbelasting te zijn, maar vindt dat er in Europa sprake moet zijn van een gelijk speelveld.
 
Concurrerende havens in omringende landen ontvangen allerlei vormen van overheidssteun die de haven van Rotterdam niet krijgt, aldus het Havenbedrijf in een verklaring.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen