De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) onder voorzitterschap van VVD’er Bosman start de openbare hoorzittingen op maandag 26 oktober als onderdeel van het onderzoek naar de oorzaken van de problemen bij de Belastingdienst, UWV en CBR. Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele missers bij de uitvoering van wetten.

Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wordt over problemen en de wijze waarop de Kamer haar controlerende taak uitvoert wanneer zich problemen voordoen.

Voor het horen van betrokkenen zijn drie weken uitgetrokken met steeds twee hoorzittingen per week. De afgelopen maanden heeft de commissie achter de schermen al tientallen gesprekken gevoerd en nu komen er dus openbare hoorzittingen. De commissie heeft die gepland met veertig mensen, onder wie ambtenaren van ministeries, werknemers van uitvoeringsorganisaties, belangenverenigingen en Tweede Kamerleden.

Het is de bedoeling dat de commissie in februari een eindrapport uitbrengt, dus kort voor de verkiezingen van 17 maart. De nieuwe Kamer kan dan over de aanbevelingen spreken. Het volledige schema voor de hoorzittingen is als volgt:

 • Maandag 26 oktober - Perspectief van de burger en de professional
  Genodigden: Nationale ombudsman, Instituut voor Publieke Waarden, Vakbond CNV, Landelijke Cliëntenraad (LCR), Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Vrijdag 30 oktober - Perspectief op de uitvoering 1
  Genodigden: medewerkers van de Belastingdienst / ministerie van Financiën
 • Maandag 2 november - Perspectief op de uitvoering 2
  Genodigden: medewerkers van Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) / ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Vrijdag 6 november - Perspectief op de uitvoering 3
  Genodigden: medewerkers van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Maandag 9 november - Perspectief van en op de Tweede Kamer
  Genodigden: (staatsrecht)deskundigen, (oud-)Kamerleden
 • Vrijdag 13 november - Breed perspectief op de uitvoering
  Genodigden: deskundigen van onder andere de Algemene Rekenkamer (AR) en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De openbare hoorzittingen zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct (Android/iOS/Windows 10).

Op de foto: Leden en ambtelijke ondersteuning van de commissie

Bron: Tweede Kamer

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  778
Gerelateerde artikelen