De negatieve inkomenseffecten van het sinds 1 januari 2013 in werking getreden uniform loonbegrip zullen dit jaar zeker niet meer worden gecompenseerd. Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat voor 2014 nog specifieke compensatie geboden zal worden, zo bleek maandagavond in een notaoverleg met staatssecretaris Weekers. Uiterlijk 21 juni zal het kabinet nog wel een evaluatie naar de Tweede Kamer sturen over de gevolgen op de koopkracht en de loonkosten van de Wet uniformering loonbegrip. Mogelijk volgt dan wederom een debat, waarna in de zogenoemde augustusbesluitvorming het koopkrachtbeeld voor 2014 al dan niet wordt bijgestuurd.

Financiële middelen benut

De meeste partijen toonden zich verrast door de negatieve inkomenseffecten die zich op 1 januari hebben geopenbaard bij specifieke groepen, zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en directeuren-grootaandeelhouders. "Ouderen zitten nu met een geplunderde portemonnee", stelde Van Vliet (PVV) bijvoorbeeld. PVV, SP, 50Plus en CDA riepen op tot compensatie. VVD, PvdA en D66 vonden die oproep prematuur en wilden sowieso eerst genoemde evaluatie afwachten. Weekers merkte nog op dat er voor compensatie wel financiële middelen voorhanden moeten zijn. Een enveloppe die bij het wetsvoorstel gereserveerd stond voor compenserende maatregelen van ruim 150 mln. euro bleek in de loop der tijd al ingezet te zijn. Het Belastingplan 2012 was hiermee voor een deel gedekt en de Kamer had een amendement aangenomen om aanscherpingen op de 30%-regeling te mitigeren. Verder was in het Begrotingsakkoord 2013 van de gelegenheidscoalitie van vijf partijen een andere enveloppe van 80 mln. euro gebruikt. De Tweede Kamer had dus ook al zelf gereserveerde middelen voor compensatie uitgegeven, zo stelde Weekers fijntjes vast.

Zuur en zoet

"Een vereenvoudigingsoperatie kent altijd winnaars en verliezers", werd in het debat door de staatssecretaris naar voren gebracht. Doordat echter een deel van de positief uitwerkende maatregelen al in 2012 zijn ingevoerd (op het terrein van de ZVW) en sommige maatregelen pas bij de aanslag over 2013 zullen blijken (bijvoorbeeld verhoging ouderenkorting), is het negatieve effect per 1 januari 2013 vergroot. "Als je het zoet naar voren haalt, dan zal het zuur een jaar later extra wrang smaken", aldus Weekers, om daar aan toe te voegen "maar leg dat maar eens uit aan iemand die op 1 januari een loonstrookje krijgt". Met de wijsheid achteraf, was dit volgens de bewindsman wel een smet op de uniformering van het loonbegrip. "Deze gang van zaken heeft het aanzien van de politiek beschadigd",  concludeerde Groot (PvdA).  

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen