Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over een nieuwe subsidieregeling waarin werkgevers subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten op de werkvloer gericht op het verkleinen van de cultuur- en taalverschillen van statushouders. Tot 19 april 2024 kan worden gereageerd op de concept-subsidieregeling.

De looptijd van de subsidieregeling is 3 jaar. De subsidie bestaat uit een bedrag van € 6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal € 24.000 subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande financiële ondersteuning die werkgevers via de  regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, waaronder statushouders.

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werkgever moet aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
  • De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt;
  • De werkgever moet verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Volgens het consultatiedocument kunnen werkgevers in 2024 van 2 september, 9:00 uur tot en met 30 september, 17:00 uur subsidie aanvragen via de website Uitvoering van beleid SZW. Voor  het kalenderjaar 2024 is in totaal een bedrag beschikbaar van ten hoogste € 2,5 miljoen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

69

Gerelateerde artikelen