Duizenden mensen die net in 2013 gecompenseerd zijn voor hun woekerpolis, zijn de dupe van een nieuwe fout. Aegon heeft de uitgekeerde compensatie voor hun woekerpolissen namelijk verkeerd opgegeven aan de Belastingdienst. Consumenten die niet heel goed opletten, betalen daardoor al snel onterecht 20% revisierente. Zij worden dan opnieuw gedupeerd. Dit ontdekte de Consumentenbond afgelopen week bij het aan de bel trekken bij de Belastingdienst over een individuele fout.

Wie is de klos? 

Aegon keerde vorig jaar de langverwachte compensatie uit aan tienduizenden consumenten die jarenlang teveel kosten hebben betaald voor hun woekerpolis. Consumenten die hun product hebben 'ontwoekerd' doordat ze de verzekering hebben afgekocht of overgegaan zijn naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct kregen deze compensatie rechtstreeks op hun bankrekening gestort. Bij hen speelt deze fout. Als de verzekering nog loopt, speelt dit probleem niet. 

Verkeerde codering gebruikt 

Aegon heeft de uitkering van de compensatie doorgegeven aan de Belastingdienst, maar heeft daarbij een verkeerde codering gebruikt. Daardoor is deze compensatie in de verkeerde rubriek terecht gekomen van de vooraf ingevulde belastingaangifte. De uitkering staat nu ingevuld in de rubriek 'afkoopsommen lijfrente die onder de loonheffing vielen en waarover revisierente moet worden betaald'. Hierdoor wordt consumenten onterecht 20% revisierente berekend over deze compensatie.
 
De uitkering had eigenlijk ingevuld moeten worden in de rubriek 'AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoopsommen die onder de loonheffing vielen'. Daarover betaal je geen revisierente.

Compensatie geen afkoopsom 

De Staatssecretaris van Financiën heeft in het compensatiebesluit van december 2011 namelijk heel duidelijk vermeld wat er moet gebeuren met een nabetaling van een compensatie van een verzekering die niet meer bij een verzekeraar loopt of is afgekocht: 'Nabetaling wordt aangemerkt als reguliere verzekeringsuitkering en niet als een gedeeltelijke afkoopsom.' De consument hoeft dus geen revisierente te betalen.

Fout herstellen 

De Consumentenbond heeft de Belastingdienst van deze fout op de hoogte gesteld en de Belastingdienst is nu in allerijl op zoek naar een oplossing om deze fout in de Belastingaangifte 2013 recht te kunnen zetten. Als consumenten deze fout in hun belastingaangifte zelf handmatig herstellen, zal dat opgemerkt worden door de Belastingdienst.
 
Het Ministerie van Financiën - waar de Belastingdienst onder valt - zal zo spoedig mogelijk bekend maken hoe consumenten deze fout kunnen herstellen, zodat ze niet teveel betalen. Zodra de oplossing van de Belastingdienst bekend is, plaatst de Consumentenbond een hierobver een nieuwsbericht. 

52% loonbelasting 

Wat verder opvalt is dat Aegon 52% loonheffing heeft ingehouden, terwijl dit percentage afhankelijk is van iemands inkomen. In veel gevallen is er dus in eerste instantie teveel belasting ingehouden. De teveel ingehouden loonheffing wordt automatisch verrekend in de aangifte inkomstenbelasting: u krijgt het bedrag dat u tot nu toe ten onrechte misliep dus terug bij de aanslag inkomstenbelasting. 

Bron: Consumentenbond

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

40

Gerelateerde artikelen