Staatssecretaris Wiebes van Financiën weigert woningcorporaties vrij te stellen van vennootschapsbelasting over DAEB-activiteiten en overdrachtsbelasting bij de verkoop van sociale huurwoningen van de ene aan de andere corporatie.

Dat stelt Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De weigering van Wiebes staat in een Kamerbrief van 30 maart 2017. De branchevereniging vindt dat deze weigering indruist tegen de motie hierover van Kamerleden Groot en Van Vliet, waarin zij vroegen opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van VPB en OVB voor DAEB-activiteiten. In november 2016 nam Wiebes hun motie nog over. De staatssecretaris hoort verzoeken van de Tweede Kamer serieus te nemen en uit te voeren, zo stelt Aedes.

Daeb

Woningcorporaties moeten zich volgens de Woningwet 2015 concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang (daeb). Daarnaast mogen de corporaties ook commerciële activiteiten ontplooien, de zogenoemde niet-daeb-activiteiten.

 

Bron: Aedes

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer, Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen