De omzetting van een bestaande aflossingsvrije hypotheek in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek dient voor 1 april gerealiseerd te zijn. Naar aanleiding van een motie van Knops (CDA) met de strekking om de reeds ingediende, maar nog niet afgehandelde, verzoeken ook nog onder het overgangsrecht te laten vallen, nam minister Blok voor Wonen en Rijksdienst vandaag in een debat een bereidwillige houding aan.

 

Uitgangspunt blijft 1 april

Blok wil nadrukkelijk niet tornen aan de datum van 1 april, maar hij kon leven met de gedachte van Knops. Saillant detail is dat de bewindsman drie weken geleden absoluut nog niet genegen was tegemoet te komen aan de wens van het Kamerlid. Belastingplichtige zal wel moeten aantonen met schriftelijke bewijsstukken dat het verzoek tot omzetting reeds voor 1 april is gedaan, zo gaf de bewindsman aan in een debat in de Tweede Kamer. De stemming over de motie van Knops zal pas volgende week plaatsvinden, maar het is waarschijnlijk dat een Kamermeerderheid zich hier achter schaart.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen