Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting' (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een notificatie te doen omtrent de rapporterende entiteit. Meijburg & Co heeft een Engelstalig overzicht opgesteld van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van het jaar 2016 en het jaar 2017 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd.

Meijburg merkt op dat dit overzicht aan verandering onderhevig kan zijn zodra landen deze wetgeving definitief implementeren of bijvoorbeeld wanneer zij alsnog besluiten om uitstel te verlenen.

 

Bron: KPMG Meijburg

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

4

Gerelateerde artikelen