Per 1 januari 2014 wordt in Overijssel een forse leges op een Natuurbeschermingswetvergunning opgelegd.

Een bedrag van € 2.069,-  wordt per 1 januari 2014 aan leges opgelegd voor het indienen van aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning. Dit heeft Provinciale Staten van Overijssel op 13 november jl. besloten. Bent u van plan om zo'n vergunning aan te vragen dan is het advies om de aanvraag voor 31 december 2013 in te dienen bij de provincie Overijssel. 

Bron: Countus

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen