Het CPB heeft op verzoek de ex-ante budgettaire effecten, de macro-economische effecten, de structurele werkgelegenheidseffecten en de koopkrachteffecten van de maatregelen van Begrotingsafspraken 2014 bezien.
Het basispad voor de doorrekening is de Macro Economische Verkenning 2014 voor de jaren 2013 en 2014 en de middellangetermijnverkenning van november 2012, geactualiseerd voor het 6-miljard-pakket.
 
De macro-economische effecten van Begrotingsafspraken 2014 zijn zeer beperkt. De groei van het bbp blijft in alle jaren vrijwel onveranderd. De mediane inkomensstijging als gevolg van het pakket bedraagt ¾% in 2014 en 0% in latere jaren. De structurele werkgelegenheid stijgt als gevolg van beleid sinds het kabinet Rutte II met 0,6%.
 
Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen

0

Gerelateerde artikelen