Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CPB-model MIMOSI en de achterliggende IPO-gegevens van het CBS. Deze CPB Notitie bespreekt eerst de onderdelen van de variant, en vervolgens de gesimuleerde effecten.
 
CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen