Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen voor meer innovatie dan intensivering van fiscaal beleid.
Daarnaast maakt de overheid relatief weinig gebruik van aanbestedingen en prijsvragen om het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Dit zijn drie belangrijke bevindingen uit het CPB Boek 'Kansrijk innovatiebeleid' dat vandaag is gepubliceerd.
 
In het boek worden de effecten van diverse beleidsmaatregelen in kaart gebracht, op het gebied van fiscale stimulering van innovatie, leningen en participaties, topsectorenbeleid, instituten voor toegepast onderzoek en aanbesteding van innovatieve projecten. 
 
Belastingvoordelen voor r&d werken sterker indien striktere eisen worden gesteld. Momenteel komt onderzoek dat nieuw is voor het bedrijf zelf al voor subsidie in aanmerking. Het is echter effectiever om belastingvoordelen te richten op onderzoek dat ‘nieuw is voor de wereld' - net als in veel andere landen de praktijk is. Zo wordt duplicering van onderzoek voorkomen.
 
Leningen en participaties, zoals het Innovatiekrediet en het SEED Capital fonds, leveren meer innovatie op dan fiscale regelingen, omdat zij hogere eisen stellen aan innovativiteit. Daarentegen blijkt uit empirische studies dat intensivering van de grootse fiscale regeling, de Wet Bevordering Speurwerk en Onderzoek (wbso), niet veel extra r&d meer oplevert. De innovatiebox, een fiscaal instrument waardoor innovatiewinsten minder worden belast, is in vergelijking met de wbso een minder toegesneden middel om innovatie te stimuleren.
 
De Nederlandse overheid maakt internationaal gezien weinig gebruik van aanbestedingen en prijsvragen om oplossingen voor maatschappelijke kwesties te stimuleren. Ervaringen in de Verenigde Staten wijzen erop dat Nederland hierdoor belangrijke kansen mist. Het Nederlandse instrument voor prijsvragen (de sbir) wordt te weinig gebruikt.
 
Kansrijk innovatiebeleid is het tweede deel uit de nieuwe reeks Kansrijk Beleid. Deze reeks is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de reeks worden op verschillende terreinen de effecten van beleidsmaatregelen in kaart gebracht, ten behoeve van politici en andere beleidsmakers. Afhankelijk van het onderwerp worden de delen door een of meerdere planbureaus geschreven.
 
Kansrijk innovatiebeleid
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen