Het CPB heeft op verzoek de ex-ante budgettaire effecten van de maatregelen van Begrotingsafspraken 2014 bezien. Het basispad voor de doorrekening is de Macro Economische Verkenning 2014 voor de jaren 2013 en 2014 en de middellangetermijnverkenning van november 2012, geactualiseerd voor het 6-miljard-pakket.
Het pakket buigt 0,2 mld euro om in 2014, met name op de sociale zekerheid. Daarnaast wordt 0,4 mld euro uitgetrokken voor extra collectieve uitgaven, met name aan onderwijs en sociale zekerheid. De EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen worden verlicht met 0,5 mld euro in 2014. De lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd, terwijl de lasten op milieu en vermogen en winst worden verhoogd. Als gevolg verslechtert het EMU-saldo in 2013 en 2014 ex ante met 0,7 mld euro. In de jaren 2015-2017 verslechtert het EMU-saldo ex ante met 0,6 mld euro.
 
Ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen

0

Gerelateerde artikelen