Nieuwe personenauto's in de EU zijn zuiniger geworden door groenere aanschafbelastingen, zoals in Nederland de bpm.
De CO2-uitstoot per kilometer van particulieren daalde met 1,3 procent tussen 2001 en 2010 doordat de aanschafbelasting sterker afhangt van de vervuiling van de auto. Dat is ongeveer 10 procent van de totale daling in CO2-intensiteit in deze periode.
 
De daling in CO2-uitstoot komt voor een belangrijk deel door een switch van benzine- naar dieselauto's. Die produceren doorgaans minder CO2, maar wel meer stikstof. Een algemene verlaging van de aanschafbelasting, onafhankelijk van de zuinigheid, zorgt juist voor meer vervuilende auto's.
 
De aanschafbelasting is een effectiever middel dan accijnsverhoging of een groenere wegenbelasting. Een benzineslurper doet dan direct pijn in de portemonnee. Hogere accijnzen en milieuafhankelijke wegenbelastingen maken grote auto's ook duur, maar dat zie je niet direct in de showroom. Aanschafbelastingen hebben meer invloed op de uitstoot van nieuwe auto's dan accijnzen; voor wegenbelastingen is er geen effect. Met een groener belastingstelsel worden zuinige auto's voor de consument relatief aantrekkelijk, ook als de totale inkomsten voor de schatkist gelijk blijven. Daarnaast zorgden Europese eisen aan autofabrikanten en de economische crisis ook voor minder verkeersuitstoot.
 
 
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

2

Gerelateerde artikelen