Het invoeren van een kilometerheffing voor personenauto's is moeilijk uitvoerbaar als die alleen plaatsvindt op drukke snelwegen in de spits. Een eenvoudiger opgezette spitsheffing in de Randstad en op snelwegen in Noord-Brabant en Gelderland kan juist weer op minder maatschappelijk draagvlak rekenen.

Een kilometerheffing van 11 cent per kilometer op drukke wegen in de spits is maatschappelijk rendabel, zowel bij hoge als lage economische groei, meldden het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maandag. De uitvoerbaarheid is volgens de twee wel een probleem. ,,Alleen drukke wegvakken beprijzen is verwarrend voor de weggebruiker, die vaak niet weet welke wegen mét en welke zonder heffing zijn.''

Een vaste heffing voor alle gereden kilometers wordt volgens het onderzoek pas maatschappelijk rendabel als de drukte op het wegennet meer dan twee keer zo groot is als nu.

Begin dit jaar keerden zowel kabinet als Tweede Kamer zich tegen een Europese kilometerheffing. EU-commissaris Violeta Bulc voor Verkeer is bezig met een voorstel daartoe. Een afdracht zou verplicht kunnen worden voor de EU-lidstaten. Maar het is volgens de Sloveense ook mogelijk dat de landen zelf beslissen of en op welke wegen ze een kilometerafhankelijke tol zullen heffen.'' Pas over ruim een jaar zal er meer duidelijkheid over het EU-plan zijn.

,,Terwijl in vrijwel alle EU-landen een vorm van betalen naar het aantal door (vracht)auto's gereden kilometers wordt gehanteerd of ingevoerd, gebeurt dit nog niet in Nederland. In het openbaar vervoer en bij de taxi vinden klanten het wel heel normaal dat ze meer betalen als ze verder reizen'', aldus Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een reactie.

Er is ook een achtergronddocument beschikbaar van het CPB-onderzoek.
 

 

Bron: Centraal Planbureau/ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

3

Gerelateerde artikelen