Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ½ procent groeit. De werkloosheid loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 (7%) en in 2014 tot 685.000 (7½%). Het begrotingstekort bedraagt 3,2 procent in 2013 en 3,3 procent in 2014. Dat schrijft het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2014, die traditiegetrouw op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, maar nu eerder in verband met het uitlekken van de cijfers. In deze nieuwe raming is het 6-miljard-pakket van het kabinet verwerkt.
De Nederlandse economie ontwikkelt zich in 2014 enigszins ongunstiger dan in de voorlopige raming in augustus werd voorzien. De economische groei (bbp-groei) in 2014 is met ¼% neerwaarts bijgesteld, naar ½%, evenals de consumptiedaling, 1% in plaats van ¾%. Dit is het gevolg van het aanvullende bezuinigingspakket. De macro-economische effecten van dit pakket blijven beperkt door een eenmalige lastenverlichting in 2013, door de vormgeving van de lastenverzwaring in 2014 en doordat bezuinigingen en lastenverzwaringen met enige vertraging doorwerken. De mediane koopkracht neemt in 2013 af met 1¼ %, in 2014 met ½ %.
 
Het begrotingstekort in 2013 bedraagt 3,2 procent, tegen 3,0 procent in de raming van augustus. Dit is het gevolg van de eenmalige lastenverlichting in 2013. In 2014 bedraagt het begrotingstekort 3,3 procent. In de Macro Economische Verkenning 2014 geeft het CPB in detail toelichting op de actuele ontwikkelingen van de Nederlandse economie, ook in internationaal perspectief.
 
MEV 2014
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Diversen

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen