Multinationals kunnen hun belastingen op gerepatrieerde winsten verlagen door gebruik te maken van derde landen met gunstige belastingverdragen. Dit zogenaamde treaty shopping is een vorm van belastingplanning. Bij volledig gebruik van het potentieel aan optimale belastingroutes gaat het wereldwijd jaarlijks om zo'n 75 miljard US dollar en dit betreft alleen gerepatrieerde dividenden.
Deze schatting komt uit een analyse uitgevoerd op het CPB met een netwerkanalyse van de internationale vennootschapsbelasting. Er bestaan geen andere kwantitatieve wereldwijde analyses van treaty shopping. De OESO gebruikt de schatting als achtergrondinformatie bij haar werk betreffende Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). De analyse is een uitbreiding van eerder werk [Ranking the Stars] met een nieuwe weging van dividendstromen gebaseerd op data van de OESO.
 
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen