Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht de budgettaire effecten van beleidsvarianten van de Commissie Dienstverlening aan huis te toetsen op plausibiliteit en te voorzien van een inschatting van de arbeidsmarkteffecten.
De Commissie Dienstverlening aan huis bespreekt beleidsvarianten die als doel hebben dienstverleners aan huis dezelfde rechten te geven als reguliere werknemers. Enkele varianten, waaronder dienstencheques en fiscale subsidies, leiden tot aanzienlijke budgettaire effecten. De commissie schat de kosten op 0,9 tot 1,2 miljard euro. Deze inschatting kan als een ondergrens gekwalificeerd worden; door de vele onzekerheden zijn de opwaartse risico's aanzienlijk. Gegeven de onzekerheid over de budgettaire effecten zou het voor de hand liggen om eerst een pilot uit te voeren alvorens te besluiten tot landelijke uitrol. Een andere variant, de zogenaamde mini-jobs, leidt tot minder verzekering en rechten voor alle werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en brengt de doelstelling van gelijke rechten niet dichterbij.
 
CPB notitie Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen