In de publicatie ‘Kansrijk belastingbeleid’ presenteert het CPB voor zo’n honderd beleidsopties de verwachte effecten op de economie, herverdeling en overheidsbudget.

De opties beslaan een breed terrein. Het gaat om wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen, belastingen op ondernemingen en overige kapitaalinkomens, indirecte belastingen en belastingen om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Later dit jaar verschijnen meer delen van de serie Kansrijk. Zo verschijnt de studie Kansrijk woonbeleid in juni 2020. In deze studie wordt de fiscale behandeling van de eigen woning en de eigenwoningschuld besproken.

Enkele conclusies in Kansrijk belastingbeleid zijn: een lagere zorgtoeslag leidt tot een hoger arbeidsaanbod, maar de inkomensongelijkheid stijgt. Een CO2-belasting draagt bij aan het klimaat en het overheidsbudget, maar levert ook een lastenverzwaring op voor het bedrijfsleven. Een btw-stelsel met een uniform tarief draagt bij aan een betere werking van de economie en minder uitvoeringskosten.

Het CPB bespreekt vijf maatregelen die zijn gericht op internationale concurrentie en belastingontwijking. Eén van die maatregelen is de invoering van een belasting voor digitale diensten (DST). Ook bespreekt het CPB maatregelen die vooral zijn gericht op het nationale bedrijfsleven. Eén van de opties is het verruimen van de voorwaartse verrekening van verliezen tot 9 jaar. In 2019 is de voorwaartse verrekening van verliezen beperkt van 9 tot 6 jaar. De verrekening van verliezen met de winsten in andere jaren is echter een standaard uitgangspunt vanuit de gedachte dat de totaalwinst van een onderneming belast moet worden. Een verrekening van 6 jaar is ook vrij kort vergeleken met andere EU-landen. Veel landen hebben zelfs geen beperking op de voorwaartse verliesrekening. Een verruiming van de verrekening leidt ook tot een lagere belastingdruk voor bedrijven en heeft positieve gevolgen voor de investeringen. Het is een optie om de voorwaartsverrekening weer te verlengen naar 9 jaar. Dat bevordert het ondernemingsklimaat, maar leidt naar verwachting tot een derving van de vpb-inkomsten van ongeveer 100 miljoen euro.

Coronacrisis

Het CPB-rapport is geschreven voor de coronacrisis. Hoewel het gros van de maatregelen structurele effecten heeft, zullen bepaalde budgettaire effecten anders worden dan op het moment van schrijven was voorzien. Dat geldt vooral voor de budgettaire effecten van maatregelen ten aanzien van de vennootschapsbelasting. Dat het belastingstelsel aanpassing behoeft, is duidelijk. De crisis werpt wel de vraag op wat het geschiktste moment is om wijzigingen door te voeren. Dat kan per maatregel verschillen, aldus het CPB.

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

8

Gerelateerde artikelen