Hoofdstuk 2.2 van de MEV 2014 bevat een kader over het effect van de btw-verhoging op de inflatie. Dit CPB Achtergronddocument geeft meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.
De btw-verhoging van oktober 2012 is in maart 2013 volledig doorberekend in de prijzen. De matige economische groei lijkt geen invloed te hebben gehad op de snelheid van de doorberekening. Dit CPB Achtergronddocument is een technische beschrijving van de manier waarop het effect van de btw-verhoging op de consumentenprijzen is geschat.
 
Schatting effect BTW-verhoging op inflatie

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

0

Gerelateerde artikelen