In het kader van de voorbereiding van de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van een eenmalige verhoging van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting en het vervolgens afbouwen ervan, in combinatie met een verlaging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Deze CPB Notitie bespreekt de effecten.
 
De structurele effecten zijn berekend met het MICSIM-model van het CPB.  Daarbij is uitgegaan van het belastingstelsel en de demografie in 2016. De uitkomsten moeten echter worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten. Omdat personen tijd nodig hebben om hun gedrag aan te passen en omdat de conjunctuur invloed kan hebben op de uitkomsten, zullen de uitkomsten op de korte termijn afwijken van de langetermijnuitkomsten.
 
Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting en verlaging IACK

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

1

Gerelateerde artikelen