Na de val van Lehman Brothers en de daaropvolgende scherpe dalingen in reële activiteit hebben beleidsmakers in verschillende landen gereageerd met stimuleringspakketten om de vertraging van de economie tegen te gaan. Desondanks is er weinig consensus over de grootte van begrotingsmultipliers.
Dit paper spitst zich toe op de grootte van de Amerikaanse belastingmultiplier en analyseert in welke mate de effecten van belastingbeleid zijn veranderd gedurende de periode na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten.
 
In dit paper onderzoekt de auteur in welke mate de dynamische effecten van onverwachte veranderingen in belastingbeleid structureel zijn veranderd gedurende de periode na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Het gebruikte empirische raamwerk is gebaseerd op De Wind en Gambetti (2014), waarin een nieuwe modelopzet voor vector-autoregressieve (VAR-) modellen met tijdsvariërende parameters is ontwikkeld. Voor de identificatie van de structurele belastingschok is de identificatiestrategie van Mertens en Ravn (2013b) gevolgd, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie over onverwachte veranderingen in belastingbeleid (via een zogenaamde narratieve tijdreeks die geconstrueerd is op basis van veranderingen in de wetgeving). Het kenmerkende onderscheid met genoemd paper is dat gebruik is gemaakt van een VAR-model met tijdsvariërende parameters, terwijl De Wind en Gambetti daarentegen gebruik hebben gemaakt van een VAR-model met constante parameters.
 
De resultaten duiden op een permanente afname van de Amerikaanse belastingmultiplier, alsook een snellere reactie van de economie. Ondanks de permanente afname bevindt de geschatte belastingmultiplier zich nog steeds aan de bovenkant van de range van bestaande empirische schattingen voor de Verenigde Staten, wat consistent is met Mertens en Ravn (2013b).
 
Daarnaast is ook geanalyseerd in hoeverre begrotingsbeleid anti-cyclischer is geworden in de loop der tijd. De resultaten geven aan dat het bestedingsbeleid pro-cyclisch was en anti-cyclisch is geworden na het begin van de jaren 1990, terwijl het belastingbeleid reeds anti-cyclisch was en in de loop der tijd zelfs nog anti-cyclischer is geworden.
 
Time variation in the dynamic effects of unanticipated changes in tax policy
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen