Vallen betalingsdiensten onder de btw-vrijstelling voor handelingen inzake betalingsverkeer? Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie levert enkele aanknopingspunten op.

Verwerkingsdiensten voor betalingen

Bookit Limited verleent verwerkingsdiensten voor de betaling met betaal- en kredietkaarten van bioscoopkaartjes van haar moederbedrijf Odeon. Het bedrijf ontvangt een commissie voor de verwerkingsdiensten rond online of telefonisch aangekochte bioscoopkaartjes. De eigenlijke verkoop vindt pas plaats nadat Bookit van een derde partij de bevestiging heeft ontvangen dat de kaart geldig is en er genoeg geld is voor de aankoop, en de debitering en creditering gebeurt door een financiële instelling.
 
Het National Exhibition Center Limited (NEC) vertegenwoordigt de organisatoren van evenementen (derde partijen) op de locaties van NEC. NEC verleent hierbij onder meer verwerkingsdiensten voor de betaling met betaal- en kredietkaarten van tickets voor de evenementen. Net als in het geval van Bookit controleert een derde partij voor NEC of de betaling mogelijk is, voordat NEC de kaartjes verkoopt, en ook hierbij zorgt een financiële instelling voor de daadwerkelijke debitering en creditering.
 
Zowel Bookit als NEC menen dat hun diensten zijn vrijgesteld van btw. De Britse belastingdienst (HMRC) stelt dat deze diensten niet zijn vrijgesteld van btw. Op 26 mei 2016 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de betalingsdiensten verricht door beide bedrijven.

Criteria voor beoordeling

Volgens het Europese Hof van Justitie zijn de diensten van Bookit en NEC niet vrijgesteld van btw. Deze uitspraak lijkt in lijn met haar eerdere jurisprudentie.
  1. Volgens het Hof moet eerst beoordeeld worden of de diensten van Bookit en NEC zich laten aanmerken als onderscheiden en onafhankelijke diensten van de verkoop van de kaartjes. De verwijzende rechter dient na te gaan of de betreffende verwerkingsdiensten misschien aan te merken zijn als een bijkomstige dienst bij de verkoop van de kaartjes of bij een andere hoofddienst (verricht door Bookit respectievelijk NEC), zoals bijvoorbeeld de reservering of de voorverkoop en de verkoop op afstand van de kaartjes. Als dat zo is, moet deze dienst fiscaal hetzelfde behandeld worden als de hoofdprestatie.
  2. Indien wel sprake is van een onderscheiden en onafhankelijke dienst, moet de rechter beoordelen of de diensten een afzonderlijk geheel vormen dat de kenmerkende en essentiële functies van een overmaking vervult en derhalve tot een overmaking van geld leidt en dus tot de hierbij behorende juridische en financiële wijzigingen.
 
Het Hof wijst erop dat de btw-vrijstelling beperkt uitgelegd moet worden. Ook vormt voor de toepassing van de vrijstelling gekeken worden de aard van de geleverde diensten de hoofdzaak en niet de verrichter of ontvanger van de dienst.
 
Over de diensten van Bookit en NEC stelt het Hof het volgende.
  • De geleverde diensten zijn noodzakelijk om de vrijgestelde handeling te verrichten.
  • Het feit dat zij niet rechtstreeks een rekening debiteren en/of crediteren sluit niet op voorhand uit dat de vrijstelling van toepassing is.
 
Toch oordeelt het Hof dat op basis van bovengenoemde feiten niet geconcludeerd kan worden dat de vrijstelling van toepassing is. Het Hof vindt dat de diensten van Bookit en NEC de uitwisseling van gegevens faciliteren tussen een handelaar en een financiële instelling. De klanten van Bookit en NEC kunnen door deze uitwisseling de betaling van een door hen te koop aangeboden goed of dienst ontvangen. De geleverde verwerkingsdiensten vallen niet onder de btw-vrijstelling omdat zij geen kenmerkende en essentiële functie vormen van een handeling inzake het betalingsverkeer.

Valt dienstverlening onder de btw-vrijstelling of niet?

Gelet op de zeer feitelijke toetsing van de activiteiten voor toepassing van de vrijstelling, is met dit oordeel nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer de vrijstelling voor handelingen inzake betalingsverkeer precies van toepassing is. Als een bedrijf (backoffice)diensten verricht en/of afneemt in het kader van betalingsverkeer, kan het beste worden nagegaan wat de gevolgen van deze twee arresten kunnen zijn voor het al dan niet toepassen van de btw-vrijstelling op deze diensten.
 
ctrl by Deloitte
 

Bron: ctrl by Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

25

Gerelateerde artikelen