D66 heeft overeenstemming bereikt met het kabinet over de verlaging van de belasting op werk, meer banen en minder vervuiling. De belasting op werk wordt op termijn met 9 miljard euro verlaagd. D66 vindt een langzamere reductie van het begrotingstekort alleen verdedigbaar, als er hervormingen tegenover staan die de economie structureel versterken. Dat is nu gelukt.
D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Thom de Graaf: "Met deze afspraken komt er meer ambitie in het Belastingstelsel. De afspraken zorgen voor lagere lasten, meer banen en extra vergroening. Dat waren belangrijke voorwaarden voor D66 om het Belastingplan te kunnen steunen." 
 
Alexander Pechtold: "Nu het wat beter gaat met de economie, moeten we de lessen uit de crisis niet vergeten. Door dit pakket wordt de economie structureel sterker en neemt het aantal banen toe. Ik ben dan ook verheugd dat we de constructieve samenwerking tussen het kabinet en D66 hebben kunnen voortzetten. Nu ligt er een belastingstelsel dat Nederland vooruit brengt." 

Minder belasting op werk

Door de afspraken gaan werkenden erop vooruit. Zo wordt per 2017 de kinderopvangtoeslag jaarlijks met 100 miljoen euro extra verhoogd en de arbeidskorting met 200 miljoen euro. Dit zorgt ervoor dat werken meer gaat lonen en is daarmee ook goed voor de werkgelegenheid. Ook gaat de belasting voor ouderen structureel met 100 miljoen euro omlaag. Om kleine spaarders te ontzien wordt verder de vrijstelling voor spaarders al vanaf 2016 verhoogd van 21 naar bijna 25 duizend euro.
 
Pechtold: "In andere voorstellen gingen werkende ouders meer belasting betalen. Nu gaan zij er juist extra op vooruit en stimuleren we de economische zelfstandigheid van beide ouders. Dat past bij het Nederland van 2015."

Vergroening

Bij de eerste aanpassing van het belastingplan heeft het kabinet het verbruik van gas al minder aantrekkelijk gemaakt in lijn met de D66-wensen. Daarnaast stelde D66 ook voor alle kolencentrales te sluiten. Het kabinet zal op korte termijn scenario's opstellen voor sluiting van de kolencentrales en nog in deze kabinetsperiode een besluit nemen over het tijdstip waarop de kolencentrales dicht gaan. Naast de afspraken over de sluiting van kolencentrales, komt er 100 miljoen euro beschikbaar in 2016 om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.
 
Pechtold: "Dit is niet alleen een signaal naar de klimaatconferentie in Parijs, maar ook economisch een betekenisvolle stap. Nederland is na zestig jaar exporteren van aardgas in 2015 voor het eerst een importeur van gas geworden. Dit maakt onze economie en samenleving kwetsbaar. Daarom is het een doorbraak dat we alle kolencentrales definitief gaan sluiten en Nederland minder afhankelijk maken van vervuilende energie en regimes als dat van Poetin en de koning van Saoedi-Arabië." 

Hervorming belastingstelsel

Ook komt het kabinet tegemoet aan de wens van D66 om het belastingstelsel te hervormen. Het kabinet stuurt voor de zomer van 2016 een ontwerp wetsvoorstel naar de Kamer om de belasting op werk op termijn met 4 miljard euro extra te verlagen en het belastinggebied voor gemeenten te vergroten. Dat levert structureel 15 tot 20 duizend extra banen op, en past in de wens van D66 om de gemeentelijke democratie te versterken.
 
 

Bron: D66

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

2

Gerelateerde artikelen