D66-leider Alexander Pechtold is opgestapt uit de belastingonderhandelingen die hij voerde met het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA en drie medeoppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Verder onderhandelen heeft voor de overige partijen geen zin meer, omdat ze samen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben.

Daarmee is een omvangrijke belastinghervorming de komende jaren van de baan. Het kabinet zal wel de lastenverlichting van 5 miljard euro doorvoeren. Die moet als het goed is 35.000 nieuwe banen opleveren.

Pechtold stelde na afloop van het overleg dat het kabinet te weinig ambitie heeft getoond om meer banen te scheppen. Ook zat er in de plannen te weinig vergroening van het belastingstelsel en werd er te weinig gedaan om het stelsel van toeslagen en aftrekposten te vereenvoudigen. ,,De verschillen tussen de coalitie en de vier oppositiepartijen zijn wat mij betreft te groot'', aldus Pechtold.

Andere oppositieleiders zagen nog wel mogelijkheden om verder te onderhandelen. Arie Slob (ChristenUnie) en Jesse Klaver (GroenLinks) hadden best verder willen praten, zeiden ze na afloop. Maar ze konden niet anders dan zich neerleggen bij het feit dat er zonder D66 zeker geen meerderheid te vinden is in de Senaat.

Binnen de coalitie werd bijzonder cynisch gereageerd op het opstappen van Pechtold. Volgens zowel VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom, als staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) waren de agenda's al getrokken voor een vervolgoverleg toen Pechtold meldde dat hij niet meer meedeed. Sterker nog, melden bronnen: een nieuwe afspraak was al gemaakt voor later deze week.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën noemde de afloop teleurstellend. ,,Er was een sfeer van aanpakken aan tafel, we trokken onze agenda's en toen stapte er één op.'' PvdA-leider Diederik Samsom zei: ,,We hadden een mogelijkheid om een heel groot pakket te maken, met veel banen. Nu wordt het een iets minder groot pakket, dat nog steeds ambitieus genoeg is.''

Een grondige belastinghervorming, inclusief een verhoging van het lage btw-tarief, is tijdens deze kabinetsperiode nu van de baan. Die was alleen mogelijk geweest als de vier oppositiepartijen aan tafel waren blijven zitten. Het kabinet wil sowieso de lastenverlichting van 5 miljard euro doorzetten. Het CDA heeft daar eerder al steun voor uitgesproken.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen