Het aantal oprichtingsakten voor een besloten vennootschap is met 8,6 procent gedaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar en met ruim 25 procent ten opzichte van het tweede kwartaal dit jaar. Het aantal aandelenoverdrachten bleef stabiel vergeleken met vorig jaar, maar daalde met 15 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op basis van een enqûete onder haar leden.

In totaal passeerden notarissen ruim 468.000 akten in het derde kwartaal van dit jaar. Dat zijn er ruim 21.000 minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar: een daling van 4,6 procent. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar daalde het aantal akten met ruim 42.000, een afname van 8,6 procent.

Bij elkaar passeerden notarissen dit jaar tot nu toe 1.404.000 akten. Dat zijn er 36.000 minder dan in de eerste 3 kwartalen van 2021 (1.440.000), maar nog steeds ruim 16.000 meer dan in dezelfde periode in 2020 (1.387.000).

Stijging (levens)testamenten

Het aantal (levens)testamenten nam het afgelopen kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar wel toe. Er werden bijna 6.000 meer levenstestamenten (15,4 procent) gepasseerd en iets meer dan 3.800 testamenten (5,3 procent). In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar is wel een daling te zien. Zo daalde het aantal levenstestamenten met iets meer dan 3.000 naar 77.000, een afname van 6,5 procent. Het aantal testamenten daalde met 3.500 (4,4 procent) naar 44.000.

In de familiepraktijk als totaal, waaronder ook zaken vallen als samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden, schenkingsakten en erfrechtelijke kwesties, is een toename te zien. Ruim 22 procent van de notarissen die deelnamen aan de maandelijkse enquête over hun werkvoorraad meldt een toename van het aantal nieuwe zaken en bij 70 procent is dat aantal gelijk gebleven. 10 procent meldt een toename van minder dan 10 procent en eenzelfde percentage ziet een toename van het aantal nieuwe zaken van 10 tot 25 procent.

Afname overdrachten en hypotheken

Grootste dalers dit kwartaal zijn de overdrachts- en hypotheekakten. Nam die laatste het vorige kwartaal nog wel (fors) toe, afgelopen kwartaal daalde het aantal hypotheekakten vergeleken met het derde kwartaal 2021 met ruim 21.000 naar 103.000, een afname van bijna 14 procent.

Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal hypotheekakten af met ruim 24.000, een daling van 19 procent. De sterk gestegen hypotheekrente is hier mede debet aan.

Overdrachtsakten werden in het derde kwartaal 82.500 keer gepasseerd. Dat zijn er 9.500 minder (ruim 10 procent) dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar is dat aantal stabiel gebleven op ongeveer 82.000 akten.

De trends van afgelopen kwartaal lijken zich voorlopig voort te zetten. Gevraagd naar hun verwachtingen antwoordde 68 procent van de respondenten dat zij een afname zien in de vastgoedpraktijk. Een kwart daarvan meldt een afname van het aantal nieuwe zaken van minder dan 10 procent en een derde een afname van 10 tot 25 procent.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht, Huwelijksvermogensrecht, Verbintenissenrecht, Erfrecht

4

Gerelateerde artikelen