Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar databeveiliging binnen D&A.
Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, geven de bevindingen en voorlopige conclusies aanleiding om de Kamer te informeren en extra maatregelen te nemen.
Het gaat om het onderzoek naar databeveiliging bij de afdeling Data & Analytics (D&A). D&A ontwikkelt het gebruik van data om toezicht efficiënter en meer risicogericht uit te voeren.
 
Doel van het onderzoek is vaststellen hoe er met gegevensuitwisseling is omgegaan. Het onderzoek heeft tot dusver opgeleverd dat in een aantal gevallen sprake is geweest van ongeoorloofde gegevensuitwisseling. Bij het Openbaar Ministerie is aangifte gedaan van een geval. Daarnaast is van alle bevindingen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokken bedrijven en personen worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens geïnformeerd.
 
Het onderzoek naar databeveiliging bij D&A is een van de zes onderzoeken, aangekondigd in het debat met de Tweede Kamer op 9 februari 2017.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen