Rechtbank Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat de datum van inschrijving bij de KvK niet altijd doorslaggevend is bij het vaststellen van de referentieperiode voor de NOW-regeling. Startups kunnen hun bedrijfsactiviteiten namelijk op een later moment zijn gestart.

"Deze uitspraak kan van groot belang zijn voor startups die van de NOW-regeling gebruik hebben gemaakt en geconfronteerd worden met een terugbetalingsverzoek vanuit het UWV", aldus Jan Herfkens van advocatenkantoor Greenberg Traurig die de procedure voerde voor een jong bedrijf dat een software-platform ontwikkelde voor de juridische sector.

De rechtbankuitspraak biedt in zijn algemeenheid ruimte voor maatwerk in vergelijking met de meer strikte benadering door het UWV. Het belang van maatwerk is groot omdat startups immers worden geconfronteerd met forse terugbetalingsverzoeken wanneer zij geen omzetverlies hebben geleden in vergelijking met jaren voordat de COVID-19-pandemie uitbrak.

Herfkens: "Door de uitspraak krijgen jonge bedrijven de mogelijkheid om te onderbouwen dat hun bedrijfsactiviteiten op een ander moment gestart zijn dan op het moment van KvK-inschrijving, waardoor maatwerk binnen de algemeen geformuleerde NOW-regeling mogelijk wordt. Juist voor startups, die in maart 2020 nog geen stabiele inkomstenstroom of reserves hadden opgebouwd, is dat van extra groot belang. De datum van aanvang van bedrijfsactiviteiten moet wel objectief bepaalbaar zijn, bijvoorbeeld als een beginnende onderneming een zekere hoeveelheid personeel heeft aangenomen."

Bij het vaststellen van de referentieperiode voor het bepalen van de terugval in omzet, hanteert het UWV de de datum van inschrijving van de onderneming bij de KvK als startdatum van de onderneming. De startdatum van de onderneming wordt dus gebruikt om de hoogte van de tegemoetkoming onder de NOW-regelingen te bepalen.

Voor veel startups geldt dat zij pas lange tijd na inschrijving bij de KvK hun eerste omzet hebben kunnen genereren, omdat eerst kapitaal moest worden opgehaald en het product in kwestie moet worden ontwikkeld. Het gebruiken van de datum van inschrijving bij de KvK als startdatum, zoals het UWV doet, leidt er dus toe dat het UWV een referentieperiode hanteert waarin in veel gevallen door startups geen omzet is gegenereerd en er dus geen omzetverlies is, waardoor er geen recht op tegemoetkoming onder de NOW ontstaat.

De Amsterdamse rechtbank heeft dus nu anders besloten. Het UWV kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Bron: Greenberg Traurig/NXT Content

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

Carrousel: Carrousel

27

Gerelateerde artikelen