De BOR staat al jarenlang in de schijnwerpers en vanaf 1 januari 2024 gelden 
verschillende aanpassingen aan de regeling. Een van de aspecten waar de afgelopen jaren veel over te doen is geweest, is de bezitseis. Specialist Rogier Pak beschrijft in Belasting Advies in de praktijk de bezitseis vanuit het perspectief van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

De bezitseis is bedoeld om te voorkomen dat een erflater in het zicht van overlijden ondernemingsvermogen aankoopt, waarop de BOR kan worden toegepast (oneigenlijk gebruik). Bij een schenking van ondernemingsvermogen geldt een langere bezitsperiode van minimaal 5 jaar.

Pak is lid van het team Zeer Vermogende Particulieren (ZVP) van de Belastingdienst en gaat in zijn artikel onder meer in op de relevante wetgeving, jurisprudentie, gepubliceerde standpunten van de Belastingdienst en de aangekondigde wetswijzigingen rond de bezitseis.

Uitgever en redactie stellen de bijdrage van deze auteur onder de titel 'De DGA en de BOR in de Successiewet' gratis ter beschikking. Zijn bijdrage is onderdeel van een serie over dga-actualiteiten, waarin ook andere belastingmiddelen aan de orde komen.

>>>>Download<<<<

----------------------------

Belasting Advies in de praktijk is een tweewekelijkse online-uitgave met actuele fiscale informatie voor ervaren aangiftemedewerkers en belastingadviseurs.

In Belasting Advies in de Praktijk staan praktisch ingestoken, korte bijdragen die de ambitieuze fiscalist uit het middensegment helpt om recente jurisprudentie, wetgeving en besluiten snel en gemakkelijk te begrijpen, overzichtelijk te maken en meteen toe te passen op specifieke aangiftevragen en advieskwesties door middel van accurate tips en aanbevelingen.

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op de online-uitgave Belasting Advies in de praktijk in de shop van Wolters Kluwer.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Focus: Focus

1352

Gerelateerde artikelen