VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer spreekt zich uit voor een lagere inkomstenbelasting over hogere inkomens. Een belastingherziening op dit punt is volgens hem nodig om Nederland meer in lijn te brengen met omliggende landen.

Dat meldt NRC.nl.

De Boer verkondigde zijn standpunt tijdens de Big Improvement Day, een bijeekomst van leiders uit overheid en bedrijfsleven. Momenteel betalen hogere inkomens een toptarief van 52%. De Boer stelt voor om voor een bruto inkomen tot 100.000 euro een inkomstenbelastingtarief van 35% te hanteren. Daarboven geldt een nieuw toptarief van 35%. Op deze manier vloeit achttien miljard euro van de staatskas terug naar de burgers.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën keerde zich in een reactie fel tegen het standpunt van De Boer. Volgens Dijsselbloem gaat De Boer met zijn pleidooi in tegen de tijdgeest. Ook maakt De Boer niet duidelijk waar de achttien miljard euro vandaan moet worden gehaald. Het kabinet is in ieder geval niet voornemens om voor een dergelijk bedrag te gaan bezuinigen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen