"De eigen woning is fiscaal nog niet klaar voor stimulering van verduurzaming. Er zijn momenteel diverse negatieve fiscale prikkels om een pand te verduurzamen." Daar waarschuwen hoogleraar real estate Tom Berkhout en fiscalist Masha Bril voor in het Weekblad fiscaal recht.

In het kader van de doelstellingen van het Klimaatakkoord zou het logisch zijn deze negatieve fiscale prikkels zo veel mogelijk weg te nemen, zo stellen de auteurs. Zij pleiten ervoor dat een volgend kabinet het duurzaamheidsvraagstuk nadrukkelijk aan bod zal moeten laten komen bij het ontwerpen van een nieuwe eigenwoningregeling.

In het artikel onderzoeken Berkhout en Bril welke fiscale instrumenten eigenwoningbezitters kunnen stimuleren om hun woning te verduurzamen. Anders geformuleerd: welke wijzigingen kan de wetgever in het belastingstelsel doorvoeren om ervoor te zorgen dat eigenwoningbezitters vrijwillig overgaan tot het verduurzamen van hun woning.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen dit artikel ter beschikking als gratis download:

-------------------------------------------

Het is mogelijk om WFR via een proefabonnement een maand lang gratis in te zien. De proefabonnee krijgt dan online toegang tot alle andere afleveringen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

  531
Gerelateerde artikelen