Ondanks de zware crisisjaren die gemeenten de afgelopen jaren hebben doorstaan, zijn veel Nederlandse gemeenten financieel weerbaar gebleken. Dit blijkt uit de Trendanalyse Gemeenten van Deloitte. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, zijn de financiële verslagen van ruim 400 gemeenten vanaf 2009 geanalyseerd. Al deze openbare financiële data is gebundeld tot een totaaloverzicht. De financiële status van Nederlandse gemeenten. Het totaaloverzicht laat een aantal trends binnen gemeenten zien.
Het eigen vermogen (reserves) van de gemeenten is de afgelopen jaren afgenomen. Dat is vooral veroorzaakt door het nemen van verliezen op de grondexploitaties. Daarnaast zijn over het algemeen de schulden van de gemeenten afgelopen jaren toegenomen. Dit komt doordat de gemeenten tijdens de crisisjaren zijn blijven investeren. In veel gevallen is hiervoor geld geleend.
 
Het financiële plaatje van een gemeente is een complex geheel. Financiële gezondheid bestaat bijvoorbeeld naast schulden en de toename van schulden ook uit de woonlasten in die gemeente en het eigen vermogen.
 
De financiële positie van gemeenten is volgens de Trendanalyse Gemeenten over het algemeen wel verslechterd maar weerbaar gebleken. Met het oog op de decentralisaties van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg kan de financiële weerbaarheid wel verder onder druk komen te staan. De gemeenten moeten duidelijke keuzes maken voor de toekomst. Alleen op die wijze zal de financiële positie niet verslechteren.

Deloitte Trendanalyse Gemeenten

De Trendanalyse Gemeenten is gebaseerd op openbare financiële gegevens uit de jaarrekeningen van 403 Nederlandse gemeenten. De financiële cijfers zijn aangevuld met openbare informatie over de gemiddelde woonlasten (bron: COELO). Elf punten vormen het totaaloordeel over de financiële status van de gemeenten. De belangrijkste punten zijn: woonlasten, netto schuld, eigen vermogen, doorgeschoven lasten en investeringen en het weerstandsvermogen.
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen

0

Gerelateerde artikelen