Mede door corona zijn de afgelopen jaren vele nieuwe ondernemers gestart. Hoewel zij zich ook als fiscaal ondernemer voor de inkomstenbelasting presenteerden, zag de Belastingdienst dat regelmatig anders, is te lezen in jurisprudentie. Het blijkt dat het fiscaal ondernemerschap niet makkelijk is te bereiken, zo constateert Jelle van den Berg na analyse van de uitspraken.

De auteur schrijft in een artikel in Vakblad Financiële Planning dat de meeste ondernemers bij hun fiscaal ondernemerschap struikelen over het begrip 'bron van inkomen'. Daarvoor moet immers aan drie voorwaarden worden voldaan. Steeds belangrijker wordt hierbij het 'objectieve element' bij het redelijkerwijs verwachten van voordeel, zo analyseert de fiscalist de jurisprudentie.

Veel mensen zijn in de coronatijd, de jaren 2020 en 2021, een eigen bedrijf begonnen. Denk aan verkoop via een website of bezorgdiensten. In de aangiften werd dan vaak geen winst uit onderneming opgevoerd, maar, vanwege gebrek aan inkomsten, verlies uit onderneming. De Belastingdienst accepteerde deze verliezen niet en na bezwaar zijn velen bij de rechtbank en hof aanbeland.

Bij een hobby of speculatie is noch het verlies aftrekbaar, noch de opbrengst belast. De ondernemer moet bij de rechter aannemelijk maken dat aan het objectieve element is voldaan. Dit kan met heldere omzet- en winstprognoses, investeringsplannen of concrete activiteiten waaruit de omzet en winst blijken. Het uitgangspunt van de inkomstenbelasting is immers dat een voordeel alleen als inkomen kwalificeert als sprake is van een bron van inkomen.

Nadat is vastgesteld dat er een bron van inkomen is, moet er ook nog een onderneming zijn. Hiervoor zijn acht criteria ontwikkeld. Als er een onderneming is, is de laatste stap of iemand wel ondernemer is. Hij moet dan aantonen dat er door hem verplichtingen worden aangegaan. Als dat niet lukt, is er wel een onderneming, maar is hij geen ondernemer.

Uit de vele jurisprudentie van het afgelopen jaar concludeert Van den Berg dat de al jaren geldende jurisprudentie wordt bevestigd, maar dat deze wel leidt tot een aantal aanpassingen naar de huidige (economische) ontwikkelingen.

Jelle van den Berg is adviseur bij Duoberg Consultants en is freelance verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (fiscale economie). Zijn artikel, getiteld 'Wel of geen fiscaal ondernemerschap?', geeft een mooie actuele stand van zaken weer van het bronbegrip en het ondernemersbegrip in de inkomstenbelasting. Het is gepubliceerd in het Vakblad Financiële Planning en is te lezen op de informatieportal Navigator van Wolters Kluwer (login vereist).

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Focus: Focus

5120

Gerelateerde artikelen