Sinds 1 november 2022 kennen we in Nederland het zogenaamde UBO-register Trusts, ook wel het trustregister genoemd. Specialist Alycke Kootstra brengt in een artikel aan de hand van casuïstiek in kaart wanneer iemand met het trustregister te maken krijgt, op welke wijze de UBO wordt bepaald en welke aandachtspunten er zijn voor de adviseur.

Het trustregister lijkt op het UBO-register. Het regelt de registratie van trusts en soortgelijke juridische constructies, zoals het open en besloten fonds voor gemene rekening (FGR), alsmede de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) daarvan. Het trustregister is een door de Kamer van Koophandel beheerd online platform waarin de trusts, soortgelijke juridische constructies en de UBO’s worden geregistreerd. 

Het is best bijzonder dat wij een trustregister hebben in Nederland, stelt Kootstra. "Wij kennen immers het concept van de trust niet. Er zou dan ook de neiging kunnen bestaan om het trustregister als niet van toepassing zijnde terzijde te schuiven", zo houdt ze de adviespraktijk voor. De reikwijdte van het trustregister met een schatting van 15.000 te registreren constructies is immers aanzienlijk minder dan de meer dan één miljoen ondernemingen in het 'reguliere' UBO-register.

Toch is het oppassen geblazen voor de adviespraktijk, zo schrijft ze. "Het is verstandig voor de adviseur om na te gaan of er een inschrijfplicht is in het Nederlandse trustregister voor bijvoorbeeld buitenlandse trusts of andere constructies die niet de naam van FGR dragen, en zo ja, welke UBO’s geregistreerd moeten worden."

In haar artikel in het Vakblad Financiële Planning getiteld 'Het UBO-register voor trusts en FGR’s: een overzicht voor de praktijkadviseur' geeft Kootstra handvatten voor de adviseur om de inschrijfplicht te bepalen. Het artikel is te raadplegen op de informatieportal InView (login vereist).

Alycke Kootstra is werkzaam als counsel/senior kandidaat-notaris bij Zuidbroek Ondernemingsrecht Notarissen te Amsterdam.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

248

Gerelateerde artikelen