Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft Minister De Jager aangegeven niets te zien in een financiële transactiebelasting (FTT), zoals een aantal lidstaten deze voor ogen heeft. De Jager reageerde op een oproep van de SP om zich hier hard voor te maken. Volgens de bewindsman werkt een FTT negatief uit voor pensioenfondsen. Hij wijst ook op studies van het CPB, DNB en de AFM waaruit blijkt dat een FTT negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse economie en de stabiliteit van de financiële markten ondermijnt. Tevens meent hij dat transacties makkelijk verplaatst zullen worden bij invoering van een FTT, waardoor de regulering en het toezicht niet meer effectief geëffectueerd kunnen worden. Desondanks verzoekt GroenLinks de minister zich achter de basisgedachte van een FTT te scharen. De Jager begrijpt echter niet waarom sommige partijen "bijna religieus" lijken vast te houden aan deze maatregel, ondanks alle bezwaren van verschillende instanties.

 

Procedure

Ook eerder al heeft het kabinet zich in negatieve zin uitgelaten over deze belasting. Het onderwerp staat wel op de agenda van de vergadering van Ministers van Financiën aankomende week in Luxemburg. Bij de vergadering in juni bleek dat het voorstel van de Europese Commissie voor een FTT niet op brede steun van alle lidstaten kon rekenen. Derhalve is besloten de procedure voort te zetten op basis van nauwere samenwerking met een groep lidstaten. Naar verluid zijn hiertoe echter pas minder dan de benodigde negen lidstaten bereid. Er is dan ook nog geen formeel verzoek aan de Europese Commissie gedaan om een FTT-voorstel voor een beperkt aantal lidstaten op te stellen.

Europese belasting

Koolmees (D66) informeerde nog naar de opvatting van de minister ten aanzien van de uitgelekte plannen van voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad over verdere Europese begrotingsintegratie. Nederland is geen voorstander van eigen belastingmiddelen voor de Europese Commissie, aldus De Jager. "Europa moet zich niet met belastingen bemoeien," voegde Staatssecretaris Weekers daar nog expliciet aan toe. Merkies (SP) vond dit een vreemde opmerking, aangezien de BTW bijvoorbeeld grotendeels door Europa wordt voorgeschreven. Merkies toonde zich overigens een felle tegenstander van de BTW verhoging naar 21 procent die zijns inziens vooral neerslaat bij lagere inkomens. Minister De Jager ontzenuwde deze zienswijze. De BTW verhoging slaat volgens De Jager evenwichtig neer over alle inkomensklassen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht, Bankenbelasting

0

Gerelateerde artikelen