Judgment of the Court of Justice in the case De Lange on deductible study costs.

C-548/15

 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht

H&I: Previews

0

Gerelateerde artikelen