Werkgevers die bedragen aan derden uitbetalen moeten het jaar daarop vóór 1 februari de gevens inleveren bij de Belastingdienst. Voor dit jaar is de uiterste inleverdatum eenmalig later vastgesteld, namelijk 28 februari 2018.

Derden zijn in dit verband mensen die niet in dienstbetrekking zijn maar ook geen ondernemer. Denk hierbij aan sprekers, auteurs, schoonmakers, klusjesmannen en deelnemers aan medische proeven.

Werkgevers leveren de uitbetaalde bedragen dit jaar voor het eerst aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst.
 

Lees in dit verband ook de column IB47 is strijdig met privacywetgeving.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

3

Gerelateerde artikelen