De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 21 november 2017 vanaf 19.15 uur met staatssecretaris Snel van Financiën over de afschaffing van de Wet-Hillen. Het kabinet wil het belastingvoordeel afschaffen voor huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheek. De fracties van de PVV en 50PLUS hebben voor het debat een extra lange spreektijd aangekondigd. Op die manier proberen zij de behandeling van het wetsvoorstel te vertragen.
Het kabinet-Rutte III is van plan om het belastingvoordeel voor huizenbezitters met een bijna of volledig afgeloste hypotheek per 1 januari 2019 stapsgewijs te beëindigen. Deze maatregel zou de overheid over ruim dertig jaar een bezuiniging van meer dan €1 miljard moeten opleveren. Ter voorbereiding op het debat hield de Tweede Kamer op donderdag 16 november al een rondetafelgesprek met deskundigen en betrokkenen over de gevolgen van de afschaffing van de Wet-Hillen voor woningeigenaren.
 
Omdat de fracties van de PVV en 50 PLUS het niet eens zijn met de afschaffing van de Wet-Hillen hebben zij voor het debat op dinsdag 21 november aangekondigd dat zij extra lang zullen spreken. PVV-Kamerlid Edgar Mulder wil maximaal 1200 minuten (20 uur) het woord gaan voeren, zijn 50PLUS-collega Martin van Rooijen maximaal 900 minuten (15 uur). Deze vertragingstactiek staat ook wel bekend als 'filibuster'.
 
Volgens het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, met onder meer regels over de vergaderorde, kunnen fracties in beginsel onbeperkt het woord voeren over een wetsvoorstel. Wel kan een Kamermeerderheid volgens artikel 64 besluiten om een maximum stellen aan de spreektijden, waarbij rekening wordt gehouden met de fractiegrootte.
 
Volgens de planning van de Kamer reageert Snel woensdag 22 november vanaf 20.00 uur op de vragen van de Kamer over de voorgenomen afschaffing van de Wet-Hillen. Donderdagmiddag 23 november wil de Kamer stemmen over het wetsvoorstel dat de afschaffing regelt. Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, moet de Eerste Kamer er haar oordeel nog over geven.
 
 

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen