In de Tweede Kamer leven grote zorgen over een mogelijke stijging van griffierechten, die moeten worden betaald om een rechtszaak te beginnen. De prijs van "het toegangskaartje tot de rechtszaal" zou met een kwart worden verlaagd, beloofde het inmiddels demissionaire kabinet. Door financiële tegenvallers was dat al afgezwakt naar 13,5 procent. Maar na 2024 kunnen de kosten stijgen, omdat er geen middelen voor zijn vrijgemaakt, gaf minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) toe in een Kamerdebat.

Bovendien zijn de kosten per saldo de afgelopen jaren niet naar beneden gegaan, maar zijn ze minder omhoog gegaan. In 2022/23 is namelijk geen indexering toegepast en in 2024 is die sterk beperkt. Een indexering is een jaarlijkse aanpassing van de prijs aan de inflatie, die deze jaren hoog was. Weerwind koos voor deze maatregel omdat dit veel sneller was dan de verlaging te regelen via een wetsvoorstel.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen kan de snelheid waarderen maar vindt dat er sprake is van misleiding als de minister blijft spreken over een verlaging. Ook GroenLinks-PvdA, D66 en DENK maken zich druk om de hoogte van de griffierechten. Ze wijzen erop dat juist is aangetoond dat het lastig is voor burgers om hun recht te halen, zeker als zij al ten onrechte in geldproblemen zijn geraakt door overheidsbeleid, zo lieten de rapporten over het toeslagenschandaal bijvoorbeeld zien.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

148

Gerelateerde artikelen