Het kabinet schuift een definitief besluit over compensatie voor de problemen met de box 3-heffing nog even voor zich uit. Pas bij het opstellen van de Voorjaarsnota, die eind mei naar de Tweede Kamer gaat, wordt bepaald welke groepen uiteindelijk in aanmerking komen voor herstel en welke niet.

Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt daarbij het belang van een zorgvuldige afweging. "Bij snellere besluitvorming zou het risico op fouten te groot worden." Bovendien wil de bewindsman de Kamer de gelegenheid geven om mee te praten. Woensdagavond is er een belangrijk debat over de kwestie.

Jarenlang is uitgegaan van een vast rendement in box 3, omdat het lastig is voor de fiscus om voor iedereen het daadwerkelijke rendement te berekenen. Mede door de lage rente leidde dat de afgelopen jaren tot veel onvrede bij met name spaarders, die belasting betaalden over een rendement dat zij in werkelijkheid nooit behaalden.

Van Rij moet wel uiterlijk vrijdag een besluit nemen over een groep van enkele tienduizenden belastingplichtigen die bezwaar had gemaakt over de jaren 2017 en 2018 en eind december bij de hoogste rechter gelijk kreeg. Hij is wettelijk verplicht binnen zes weken na het arrest een zogenoemde collectieve uitspraak te doen over deze specifieke groep. Daarbij zal hij ook duidelijkheid bieden aan mensen die bezwaren hebben lopen over de jaren 2019 en 2020, omdat die zaken vergelijkbaar zijn.
Onduidelijk blijft dan nog of ook mensen die geen bezwaar hebben gemaakt geld terug kunnen krijgen. Van Rij heeft daarover een spoedadvies gevraagd aan de landsadvocaat. Op basis daarvan stelt hij vast dat het "juridisch houdbaar" zou zijn om deze groep niet automatisch ook te compenseren.

Dat wil evenwel nog niet zeggen dat deze mensen buiten de boot vallen. De landsadvocaat ziet namelijk wel degelijk argumenten voor de overheid om toch uit eigen beweging compensatie te bieden. Het is aan de politiek om daarin een afweging te maken. De zaak kan flink in de papieren gaan lopen; het gaat om miljoenen belastingplichtigen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

13

Gerelateerde artikelen