De definitieve berekeningen van de kinderopvangtoeslag 2014 met de data 7 januari 2016 en 28 januari 2016 zijn mogelijk onjuist. Deze berekeningen zijn gebaseerd op aangeleverde gegevens door de kinderopvangorganisatie. De gegevens zijn in een aantal gevallen onvolledig of niet juist.

Berekening met datum 7 januari 2016

Wanneer de gegevens niet juist zijn, adviseert de Belastingdienst om bezwaar te maken. Ook zal de dienst de definitieve berekening zelf controleren. Als de gegevens niet juist zijn, ontvangt de toeslaggerechtigde een nieuwe definitieve berekening.

Berekening met datum 28 januari 2016

De Belastingdienst heeft ongeveer 300 mensen benaderd die een onjuiste definitieve berekening hebben gekregen. De Belastingdienst adviseert om bezwaar te maken wanneer iemand niet is benaderd en waarbij de berekening ook onjuist is.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen