Het Central Liaison Office van de Belastingdienst heeft op 31 mei jl. bekend gemaakt dit jaar een brief te sturen aan 8.400 ondernemers inzake de rapportage van intracommunautaire verwervingen in de btw-aangiften. Uit tussen lidstaten uitgewisselde listing gegevens blijkt dat zij hun intracommunautaire verwervingen niet goed hebben aangegeven in hun btw-aangiften over het jaar 2016.
De Belastingdienst wil door middel van deze brief ondernemers informeren hoe zij op de juiste manier een btw-aangifte moeten indienen. In de brief staat in welk geval er een suppletie moet worden ingediend. Ook staat er in de brief beschreven hoe de intracommunautaire verwervingen moeten worden ingevuld in de btw-aangiften over 2017.
 
Daarnaast krijgt een groep van 2.000 ondernemers een rappelbrief omdat zij voor het tweede jaar op rij de vraag over intracommunautaire leveringen niet hebben ingevuld in de btw-aangiften.
 
Deloitte adviseert om extra aandacht te geven aan het identificeren van dienstverlening van buitenlandse ondernemers, waarvan de heffing van Nederlandse btw is verlegd.
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

25

Gerelateerde artikelen