Aan de hand van een stroomschema kan een lid van de RvC of RvT snel en eenvoudig bepalen wat per 1 januari 2017 de fiscale positie is voor de btw en loonheffingen en welke acties zonodig nog worden verwacht. In de bijlagen bij het stroomschema zitten tevens enkele voorbeeldteksten voor brieven aan de Belastingdienst.
Al sinds januari 2013 zijn leden van de RvC en RvT ondernemer voor de btw indien zij voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Dat wil niet zeggen dat er dan ook altijd btw-aangifte moet worden gedaan. Vaak is er beroep op de zogeheten Kleine Ondernemersregeling mogelijk.
 
Daarnaast vervalt per 1 januari 2017 het fictieve dienstverband voor leden van de RvC en RvT voor de loonheffingen, waardoor de betreffende instelling niet meer inhoudingsplichtig is. Soms is het wenselijk dat er toch loonheffingen worden ingehouden en kan er worden gekozen voor ‘opting in'.
 
Al deze mogelijkheden en meer zijn opgenomen in het stroomschema, die ingaat op de situatie per 1 januari 2017. In de bijlagen bij het stroomschema is ook aangegeven welke acties zonodig moeten worden ondernemen en zijn voorbeeldteksten voor eventuele correspondentie met de Belastingdienst opgenomen.
 
Klik hier voor het stroomschema.

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen