De Staatssecretaris van Financiën heeft zijn zienswijze op de btw-heffing op Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) bekend gemaakt. HOVO is binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een vorm van onderwijs voor personen van vijftig jaar en ouder. De diverse HOVO-instellingen bieden een regelmatig wisselend en gevarieerd aanbod aan van (korte) cursussen van 3 tot 10 bijeenkomsten op het gebied van kunst, filosofie, (cultuur)geschiedenis, religie, exacte vakken, psychologie en meer algemeen vormende vakken. De cursussen zijn deels algemeen inleidend en deels capita selecta, waarbij voorkennis meestal niet nodig is.
Nederland kent een btw-vrijstelling voor onderwijs. De Belastingdienst heeft op basis van de door HOVO Nederland verstrekte gegevens in zijn algemeenheid geoordeeld dat de HOVO-cursussen belast zijn met btw. De btw-onderwijsvrijstelling is namelijk niet van toepassing op het HOVO-onderwijs en de HOVO-instellingen kunnen geen gebruik meer maken van de reeds ingetrokken goedkeuring voor Volksuniversiteiten. De ingangsdatum van de btw-heffing over de HOVO-cursussen is op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bepaald op 1 september 2016 (het nieuwe cursusjaar). De Belastingdienst heeft aan HOVO Nederland kenbaar gemaakt dat niet is uitgesloten dat individuele HOVO-cursussen wel voldoen aan de criteria van de btw-onderwijsvrijstelling. Bij twijfel kan een HOVO-instelling dit afstemmen met de inspecteur.
 
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen