Op 8 juni jl. is het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 verschenen. Hierin worden voor de diverse belastingwetten wijzigingen aangekondigd, die veelal per 1 januari 2016 moeten ingaan. Het was de verwachting dat in het wetsvoorstel ook een aanpassing van de btw-sportvrijstelling zou worden aangekondigd, maar dat is niet het geval.
In veel gevallen stellen gemeenten en andere exploitanten op dit moment sportaccommodaties ter beschikking met toepassing van het verlaagde btw-tarief (gelegenheid geven tot sportbeoefening). Dat heeft tot gevolg dat de btw op gemaakte kosten (veelal 21%) in aftrek kan worden gebracht.
 
Wijziging van de btw-sportvrijstelling zou kunnen betekenen dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties onder de btw-sportvrijstelling komt te vallen, mits de prestatie wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk. Dat zou voor veel exploitanten van sportaccommodaties nadelig kunnen uitpakken, omdat zij dan de btw op door hen gemaakte kosten in verband met de exploitatie van de accommodatie niet meer in aftrek kunnen brengen.
 
Medio augustus 2014 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven nader te zullen bezien op welke wijze de btw-sportvrijstelling wordt aangepast. Uit de beantwoording van de Kamervragen bleek destijds dat eventuele wijzigingen van de wetgeving bij gelegenheid van de Fiscale Verzamelwet 2015 aan de Kamer zouden worden voorgelegd. Dat is dus niet gebeurd.
 
Het is uiteraard niet uit te sluiten dat de btw-sportvrijstelling in de toekomst alsnog wordt aangepast. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de lobby vanuit diverse belangenorganisaties zijn vruchten afwerpt.
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen