Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta's aan te merken zijn als geneesmiddelen en derhalve aan het verlaagde btw-tarief van 6% zijn onderworpen. In dit bericht bespreekt Deloitte het arrest en gaat Deloitte in op het belang van dit oordeel voor de praktijk.

De levering van geneesmiddelen

De levering van geneesmiddelen is onderworpen aan het 6% btw-tarief. De kwalificatie als een geneesmiddel is afhankelijk van de Nederlandse Geneesmiddelenwet. Deze wet merkt als geneesmiddel aan:
 
"(…) een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:
  1. het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens,
  2. het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens, of
  3. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen".
Zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta's zijn niet als geneesmiddel opgenomen in het Geneesmiddelenregister en worden in de praktijk belast tegen het 21% btw-tarief.

De procedure

In tegenstelling tot het Gerechtshof Amsterdam in zijn uitspraak van 28 mei 2015 oordeelde de Hoge Raad dat de levering van zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta's zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%.
 
Naar het oordeel van de Hoge Raad dient het begrip geneesmiddel voor btw-doeleinden uitgelegd te worden in overeenstemming met de definitie van het begrip ‘geneesmiddel' uit de Geneesmiddelenrichtlijn. Daarbij bevestigt de Hoge Raad (onder verwijzing naar Europese jurisprudentie) dat het aandieningscriterium, ofwel de manier waarop de werking van het product wordt gepresenteerd, ruim moet worden uitgelegd. Aan dit criterium wordt voldaan als een product uitdrukkelijk wordt aangeduid of aanbevolen als hebbende een therapeutische of preventieve/voorkomende werking. Deze aanduiding kan bijvoorbeeld op de volgende manieren plaatsvinden:
  • op het etiket;
  • in de bijsluiter;
  • mondeling; of
  • wanneer de therapeutische of voorkomende werking bij de gemiddelde consument duidelijk is.
Nu de zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta's worden gepresenteerd als behulpzaam zijnde bij het voorkomen van ziekte, gebreken, wonden of pijn en dit op basis van de verpakking duidelijk is voor de consument, is de levering van deze producten onderworpen aan het 6% btw-tarief.

Gevolgen voor de praktijk

Het overgrote deel van de verkochte tandpasta's is fluoridehoudend en de meeste verkochte zonnebrandmiddelen bevatten in meer of in mindere mate een UVA- en UVB-filter. Derhalve raadt Deloitte verkopers van deze producten aan om zo spoedig mogelijk bezwaar te maken tegen hun meest recent ingediende btw-aangifte(n) en te verzoeken om een teruggaaf van de te veel afgedragen btw. Voorts dient het btw-tarief van deze producten in de financiële administratie te worden aangepast.
 
Door de ruime uitleg van de Hoge Raad van het begrip ‘geneesmiddel' ziet Deloitte tevens mogelijkheden dat andere producten eveneens belast kunnen zijn tegen het 6% btw-tarief.
 
Het is echter mogelijk dat op (korte) termijn een wetswijziging zal plaatsvinden waarbij bepaalde producten als zonnebrandmiddelen, fluoridehoudende tanspasta's alsmede eventueel ander producten, zullen worden uitgesloten van de toepassing van het 6%-btw tarief voor geneesmiddelen. Het is dus mogelijk dat verkopers van deze middelen slechts gedurende een beperkte periode kunnen profiteren van het lage btw-tarief.
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen