Het overgangsrecht voor de werkkostenregeling wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2015. In een nieuwsbrief aan haar cliënten adviseert Deloitte werkgevers die nog geen start hebben gemaakt met de werkkostenregeling, hier toch op korte termijn mee te beginnen.

Een eerste inventarisatie geeft in ieder geval inzicht in hoe de organisatie staat ten opzichte van het werkkostenforfait: Daar waar na inventarisatie blijkt dat ruimte bestaat binnen het werkkostenforfait, is het financieel voordelig om de werkkostenregeling per 1 januari 2014 al in te voeren.

Daar waar na inventarisatie blijkt dat het werkkostenforfait wordt overschreden, is onze ervaring dat implementatie van de regeling al snel enkele maanden tot een jaar in beslag neemt. Dit komt onder meer (zoals hierboven aangegeven) doordat de administratie moet worden aangepast.

In beide situaties is het dus zaak om toch op korte termijn te starten met de implementatie van de werkkostenregeling. Tijd van het overgangsregime die dan nog resteert tot 1 januari 2014 respectievelijk 2015 kan dan gebruikt worden om "proef te draaien", en de organisatie en administratie te testen voor een verantwoorde overstap op de werkkostenregeling.

 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen