Op 2 juli 2015 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Tweede Kamer aangenomen. Wat kunnen ondernemers doen vóór 1 januari 2016?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal nagenoeg zeker per 1 januari 2016 verdwijnen. Dat meldt Deloitte. Een daartoe strekkend wetsvoorstel (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Omdat het wetsvoorstel niet in overgangsrecht voorziet, vallen bestaande of nog af te sluiten contracten met freelancers die doorlopen tot na 31 december 2015 direct onder deze nieuwe wetgeving. De ondernemer als opdrachtgever kan zich op twee manieren op deze wetswijziging voorbereiden:

  1.  Hij kan met zijn freelancers een overeenkomst sluiten conform één van de modellen die op de website van de Belastingdienst zullen worden gepubliceerd. Momenteel zijn er overigens nog geen modellen te raadplegen.
  2. Hij kan een zelf opgesteld model ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst (maatwerkovereenkomst). Gemiddeld zal het ongeveer zes weken duren om een goedkeuring te verkrijgen en deze geldt in beginsel voor de duur van vijf jaar. De goedkeuring kan echter tussentijds worden ingetrokken bij wijziging van de wet, jurisprudentie of beleid.


Het is essentieel dat in de praktijk volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt. Daarom is het van groot belang om met enige regelmaat samen met de freelancer vast te stellen of de uitvoering van de overeenkomst in lijn is met de inhoud van de overeenkomst, en zo nodig bij te sturen. Alleen dan kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat hij nog steeds geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen hoeft af te dragen. Dit volgt niet rechtstreeks uit de wet, maar uit het gegeven dat de Belastingdienst de gebruikte overeenkomst heeft goedgekeurd.

Checklist

Deloitte heeft een standaard-checklist ontwikkeld die verder toegesneden kan worden op een specifieke situatie, waarna de opdrachtgever en de freelancer kunnen vaststellen of de uitvoering van de overeenkomst conform de bepalingen van de overeenkomst verloopt. Op deze manier bouwt hij een dossier op dat zijn waarde kan bewijzen bij bijvoorbeeld een controle van de Belastingdienst en bij een arbeidsrechtelijke claim van de freelancer. De bewijspositie van de opdrachtgever wordt verbeterd, waarmee hij het risico op (1) naheffing van loonbelasting en premies, al dan niet verhoogd met rente en een eventuele boete en (2) onbedoelde toepasselijkheid van het arbeidsrecht vermindert.

Ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving adviseert Deloitte om de volgende acties in het tweede halfjaar van 2015 te nemen:

  • strategische afweging maken over het nut en noodzaak voor een flexibele schil;
  • het ontwikkelen van een maatwerkovereenkomst en het verkrijgen van goedkeuring daarop van de Belastingdienst;
  • het aanpassen van bestaande overeenkomsten waarin nog wordt verwezen naar de VAR;
  • het opstellen en implementeren van een op maat gemaakte checklist en overige instrumenten om te monitoren of de praktijk blijft aansluiten op de tekst en de bedoeling van de overeenkomst met de freelancer;
  • het opstellen en implementeren van een interne procedure, waarin wordt vastgelegd op welke wijze binnen uw organisatie wordt omgegaan met freelancers.


Op deze manier kan nde opdrachtgever ook vanaf 2016 freelancers op verantwoorde wijze blijven inzetten binnen zijn onderneming en behoudt hij de voordelen van een flexibele schil.
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

3

Gerelateerde artikelen