De Staatssecretaris van Financiën heeft op 10 oktober jl. het beleidsbesluit inzake administratieve verplichtingen, factureringsverplichtingen en andere verplichtingen voor de btw gewijzigd. Deloitte geeft een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen.
  • In de eerste plaats wordt het mogelijk om de prestaties van meerdere ondernemers te vermelden op één factuur. Een bescheid waarop deze prestaties staan, kan als factuur voor de prestaties van al de ondernemers gelden, mits deze factuur dezelfde vermeldingen bevat als de afzonderlijke facturen zouden bevatten. Alle ondernemers blijven evenwel nog steeds verantwoordelijk voor hun eigen btw-verplichtingen;
  • De Staatssecretaris keurt goed dat transactieoverzichten van reizen die gemaakt zijn met gebruikmaking van een OV-chipkaart worden beschouwd als vervoersbewijzen voor de btw, waardoor zij gezien kunnen worden als op de voorgeschreven wijze opgemaakte facturen;
  • Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt in het besluit vastgelegd dat het recht op aftrek van btw niet kan worden geweigerd, indien de facturen niet voldoen aan alle formele vereisten. Voorwaarde is wel dat alle gegevens voorhanden zijn die nodig zijn om na te gaan of aan alle materiële voorwaarden wordt voldaan.

 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen