In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staat informatie over wat er verandert en hoe de werkgever met deze nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 loonheffingen inhoudt en betaalt. In de derde nieuwsbrief is een aantal onderwerpen toegevoegd.

De nieuwsbrief is uitgebreid met de volgende zaken:

  • De aankoop van variabele pensioenuitkeringen voor premie- en kapitaalovereenkomsten wordt mogelijk gemaakt (punt 7.5).
  • De code voor payrolling (code 82) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding (code dienstbetrekking)' (punt 8.7).
  • Rekenhulp Loonbelastingtabellen (punt 14)
  • Forum Salaris (punt 15)
Verder zijn enkele redactionele aanpassingen gedaan en de volgende onderwerpen uitgebreid:
 
  • In het onderdeel Lage-inkomensvoordeel (LIV) (punt 10) hebben we een tekst over verloonde uren toegevoegd.
  • In het onderdeel Bijtelling voordeel privégebruik auto (punt 11) hebben we de term ‘voor het eerst op naam gesteld' vervangen door de nieuwe term ‘datum van eerste toelating op de weg (DET)' die geldt per 1 januari 2017.
  • In het onderdeel Start-ups en gebruikelijk loon (punt 2) hebben we opgenomen welke aanmerkelijkbelanghouder onder de ‘de-minimis'-plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag kan vallen.
  • In het onderdeel Uitfaseren pensioen in eigen beheer (punt 6) hebben we de tekst verwijderd. Dit in verband met het uitstellen van de stemming in de Eerst Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Er wordt een novelle voorbereid waarin eventueel flankerende maatregelen zullen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. Voor de overige fiscale pensioenmaatregelen wordt in de novelle geregeld dat de maatregelen met terugwerkende kracht een datum van inwerkintreding krijgen van 1 januari 2017.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

3

Gerelateerde artikelen